BTW aftrek over privégebruik auto van de zaak

Rekenhulp berekening btw over privegebruik auto

Voor wie is deze rekenhulp bedoeld?

Rekent u voor de btw een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen? En gebruikt u of uw personeel deze auto ook privé? Met deze rekenhulp berekent u de btw die u voor het privégebruik moet betalen.  

Voor de berekening heeft u een sluitende rittenregistratie nodig. Heeft u die niet? Dan kunt u de rekenhulp niet gebruiken.

Tip: rijdt u weinig privékilometers? Dan kan het de moeite waard zijn om toch een kilometeradministratie bij te houden. Vaak betaalt u dan minder btw voor het privégebruik.

Over deze rekenhulp

Uit uw sluitende rittenregistratie blijkt wat de verhouding is tussen zakelijk gereden kilometers en privékilometers. Voor een sluitende rittenregistratie kunt u gebruik maken van een systeem met het Keurmerk RitRegistratieSystemen of met de boordcomputer taxi (BCT). U mag uw zakelijk en privé gereden kilometers ook op een andere manier in uw administratie bijhouden.  

De verhouding tussen zakelijk gereden kilometers en privé kilometers is de basis voor de btw die u moet betalen. U betaalt btw over het werkelijke privégebruik.  

Heeft u meerdere auto’s? Dan moet u uit uw administratie blijken welke kosten bij welke auto horen. U moet de berekening met de rekenhulp voor iedere auto apart maken.  

Met de rekenhulp kunt u voor 2020 berekenen hoeveel btw u moet betalen voor het privégebruik van de auto van de zaak.

Is deze rekenhulp bedoelt voor mij

Beantwoord de vragen en kijk of u deze rekenhulp kunt gebruiken.

?

Ja

Nee

Bent u ondernemer voor de btw?

Heeft u een btw-nummer? En doet u btw-aangifte? Dan bent u ondernemer voor de btw.

?

Ja

Nee

Hoort de auto voor de btw bij uw bedrijfsvermogen?

Voor de btw kunt u kiezen of u de auto tot uw privévermogen of uw bedrijfsvermogen rekent. De keuze die u maakt voor de inkomstenbelasting, speelt daarbij geen rol.

Als u de auto voor de btw tot uw tot privévermogen rekent, kunt u de rekenhulp niet gebruiken.

?

Ja

Nee

Gebruikt u de auto ook privé (voor de btw is woon-werkverkeer ook privégebruik)?

Privégebruik is al het gebruik dat niet zakelijk is. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of boodschappen. Voor de btw is woon-werkverkeer ook privégebruik. Hieronder wordt verstaan: het heen en terug rijden van de woon- of verblijfplaats naar een vast bedrijfsadres.

Privégebruik is al het gebruik dat niet zakelijk is. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of boodschappen. Let op: voor de btw is woon-werkverkeer ook privégebruik. Als u de auto alleen zakelijk gebruikt, kunt u de rekenhulp niet gebruiken.

?

Ja

Nee

Heeft u een sluitende rittenregistratie?

Uit uw administratie moet blijken welke kilometers u zakelijk en welke u privé gereden heeft. U kunt dat bijvoorbeeld doen met een systeem met het Keurmerk RitRegistratieSystemen, of met de boordcomputer taxi (BCT).

Uit uw administratie moet blijken welke kilometers u zakelijk en welke u privé gereden heeft. Als dat niet zo is, kunt u de rekenhulp niet gebruiken.
Wel kunt u een offerte aanvragen

?

Ja

Nee

Blijkt uit uw administratie welke kosten bij welke auto horen?

Uit uw administratie moet blijken welke kosten bij welke auto horen. Dat geldt voor de aanschafkosten en de gebruikskosten (kosten waarover uw leverancier u btw in rekening heeft gebracht).

Uit uw administratie moet blijken welke kosten bij welke auto horen. Als dat niet zo is, kunt u de rekenhulp niet gebruiken.

?

Ja

Nee

Betaalt u of uw personeel een eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto?

Als u of uw personeel een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van de auto, kunt u de rekenhulp niet gebruiken. In dat geval moet namelijk de 'normale waarde' worden vastgesteld.

Als u of uw personeel een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van de auto, kunt u de rekenhulp niet gebruiken.

?

Ja

Nee

Levert u ook goederen of diensten die zijn vrijgesteld van btw?

De meeste goederen en diensten zijn belast met btw. Ook de goederen en diensten die u levert met 0% btw. Maar er zijn uitzonderingen. U vindt meer informatie over vrijstellingen en de btw op www.belastingdienst.nl.

Als u ook goederen of diensten levert waarvoor u geen btw mag berekenen, kunt u de rekenhulp niet gebruiken. Let op: goederen of diensten die u met 0% btw levert, zijn niet vrijgesteld van btw.

Rekenhulp berekening btw over privégebruik auto