Disclaimer

icon-advantage
Timely Delivery

Ut id posuere dui, id commodo leo. Aenean malesuada arcu sollicitudin, venenatis justo ac, mattis ex.

icon-advantage
Insurance

Ut id posuere dui, id commodo leo. Aenean malesuada arcu sollicitudin, venenatis justo ac, mattis ex.

icon-advantage
24/7 Communication

Ut id posuere dui, id commodo leo. Aenean malesuada arcu sollicitudin, venenatis justo ac, mattis ex.

icon-advantage
Cargo Tracking

Ut id posuere dui, id commodo leo. Aenean malesuada arcu sollicitudin, venenatis justo ac, mattis ex.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van MyFMS van Micpoint B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Micpoint B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij .

Indien van toepassing
Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Micpoint B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.
Micpoint B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Micpoint B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  op deze pagina.

Klanten die u voorgingen

Wanneer mogen wij uw naam hier aan toevoegen?