October 23, 2023

Onbelaste kilometervergoeding zou 24 cent moeten zijn

Belastingdienst

De onbelaste kilometervergoeding voor zakelijk gebruik van de privéauto bedraagt al sinds 2006 €0,19 per kilometer. Werknemers die voor dit bedrag voor de baas kilometers maken, komen hier op tekort. Een inflatiecorrectie is hier op zijn plaats. Autorijden is immers duurder geworden. VZR vraagt het kabinet dan ook om een verhoging van de onbelaste kilometervergoeding.

Als een werknemer met zijn privéauto kilometers maakt voor de werkgever, dan wordt dit vergoed via een kilometervergoeding. Deze kilometervergoeding is voor €0,19 per kilometer onbelast. De rest moet via de inkomstenbelasting worden afgerekend. Vaak is deze €0,19 cent maatgevend voor het bedrag dat werkgevers vergoeden. De kosten voor een werknemer zijn echter veel hoger.

Natuurlijk mag een werkgever een hogere kilometervergoeding geven. Dit gebeurt echter niet vaak. De doelstelling van de onbelaste kilometervergoeding is, dat daarmee de variabele kosten gedekt worden, aldus het antwoord van de staatssecretaris in 2008 in reactie op Kamervragen van VVD-kamerleden. Ook werd destijds aangegeven dat een verhoging met betrekking tot de inflatie reëel is. Echter, hier is niets mee gedaan. De onbelaste kilometervergoeding is al sinds 2006 onveranderd.

VZR heeft de variabele kosten van een aantal auto’s op een rij gezet (bijlage 1). Zelfs bij de kleinste auto’s als een Renault Clio, is de € 0,19 niet toereikend om de variabele kosten te dekken. Dit is ook logisch. Sinds 2006 zijn alle kosten gestegen, denk aan reparatie, onderhoud, banden en ook brandstof is duurder geworden. Gerekend met consumentenprijzen index van het CBS zou per 2020 de onbelaste kilometervergoeding € 0,24 moeten zijn. Volgens VZR is dit niet meer dan fair.

“Het verhogen van de onbelaste kilometervergoeding naar 24 cent is een reëel verzoek” zo stelt Jan van Delft, voorzitter VZR. “Marktconforme berekeningen tonen dit aan. Bovendien appelleren wij aan de belofte uit 2008 om te indexeren. Mobiliteit verandert, zeker door alle COVID-ontwikkelingen. Als er in de toekomst vaker gereden wordt met de privéauto voor zakelijke doeleinden omdat door het thuiswerken de auto van de zaak niet meer verstrekt wordt, dan moet de vergoeding wel reëel zijn”.

VZR heeft een position paper opgesteld en stuurt deze week haar standpunten samen met dit position paper naar de verschillende politieke partijen om de discussie op te starten.

Bijlage 1:  Variabele kosten per kilometer in drie prijscategorieën

Bijlage 2: Position paper

Over Vereniging Zakelijke Rijders: Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is de belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak. Zij zet zich in voor ruim 1,3 miljoen mensen die over een leaseauto of andere auto van de zaak beschikken en voor mensen die zakelijke kilometers rijden in hun privéauto

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met VZR-voorzitter Jan van Delft op telefoonnummer 06-51872274. Of met Mariska Hustings, Manager VZR op nummer 06-51855066.

Heeft u vragen? Neem contact op!

Één van onze professionals staat u graag te woord om al uw vragen te beantwoorden.

Bel ons op +31 (0)30-63 55 700

Klanten die u voorgingen

Wanneer mogen wij uw naam hier aan toevoegen?