November 15, 2020

Consequenties bij een auto van de zaak

Algemeen

Als ondernemer kunt u kiezen om een auto van de zaak te rijden. Wat voor consequenties heeft dit voor u?

Wanneer een ondernemer (winstgenieter/zzp-er) een auto van de zaak gebruikt, geldt de hoofdregel, dat de ondernemer deze auto tevens voor privédoeleinden gebruikt. De ondernemer moet jaarlijks de onttrekking voor het privégebruik van de auto aan de winst toevoegen. Ook wel de forfaitaire bijtelling privégebruik auto genoemd.

Rittenregistratie

De winstgenieter mag deze bijtelling privégebruik auto achterwege laten als hij kan aantonen dat op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 km voor privédoeleinden met de (bestel-)auto is gereden. Om dit bewijs te kunnen leveren heeft de ondernemer een sluitende rittenregistratie nodig die aan specifieke voorwaarden moet voldoen. Voor de onttrekking privégebruik auto in de inkomstenbelasting worden de kilometers die voor woon-werkverkeer worden gereden aangemerkt als zakelijke kilometers.

MyFMS

Met het rittenregistratiesysteem van MyFMS heeft u de juiste tool in handen voor het bijhouden van uw zakelijk en privé gereden ritten. De automatisch kilometerregistratie zorgt voor minder administratie. Met een druk op de knop heeft u een duidelijk overzicht van uw zakelijke en privé gereden ritten. De MyFMS App is hierbij een handig hulpmiddel!

Wilt u meer informatie over ons rittenregistratiesysteem en andere oplossingen die MyFMS biedt? Kijk op onze website of neem contact met ons op!

Klanten die u voorgingen

Wanneer mogen wij uw naam hier aan toevoegen?