November 9, 2020

Loonheffing en auto van de zaak, hoe is dat geregeld?

Algemeen

Weet u hoe het in Nederland geregeld is met de loonheffing als u een auto van de zaak rijdt? Er zijn een paar mogelijkheden, waarbij een rittenregistratiesysteem voordeel kan bieden.

Binnen de loonheffingen geldt de hoofdregel, dat de (bestel-)auto van de zaak ook voor privédoeleinden aan de werknemer ter beschikking staat. De werkgever neemt hiervoor een forfaitair bedrag als loon in natura in aanmerking voor de maandelijks in te houden en af te dragen loonbelasting. Dit wordt ook wel de bijtelling privégebruik auto genoemd.

In afwijking van de hoofdregel, mag de werkgever de bijtelling privégebruik auto achterwege laten, wanneer de werkgever kan aantonen, dat op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 km voor privédoeleinden met de (bestel-)auto wordt gereden. Om dit bewijs te kunnen leveren heeft de werkgever een sluitende rittenregistratie nodig die aan specifieke voorwaarden moet voldoen.

Voor de bijtelling privégebruik auto in de loonheffingen, worden de kilometers, die voor woon-werkverkeer worden gereden, aangemerkt als zakelijke kilometers.

Verklaring geen privégebruik auto (VGP)

Wanneer de werkgever en de werknemer afspreken, dat níet de werkgever, maar de werknemer, het bewijs gaat leveren, dat op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 km met de (bestel-)auto voor privédoeleinden wordt gereden, vraagt de werknemer een Verklaring geen privégebruik auto aan bij de Belastingdienst en de werknemer levert deze beschikking in bij de werkgever. Vanaf dat moment, mag de werkgever de bijtelling achterwege laten en verschuift de bewijslast naar de werknemer. De werknemer heeft dan een sluitende rittenregistratie nodig om aan die bewijslast te kunnen voldoen.  

Rittenregistratiesysteem

Met MyFMS heeft, zowel de werkgever als de werknemer, met één druk op de knop een kloppende rittenregistratie. U heeft direct inzicht in rijafstanden en reistijden. Door middel van een schakelaar boekt u automatisch de aard van de rit (zakelijk/privé).

Interesse? Kijk op onze website voor meer informatie of neem contact met ons op!

Klanten die u voorgingen

Wanneer mogen wij uw naam hier aan toevoegen?