November 18, 2022

Steeds minder werknemers tevreden over autoregeling

Algemeen

Uit een mobiliteitsonderzoek van 2022 is gebleken dat 83% van de werknemers een autoregeling heeft. Alleen de tevredenheid van de autoregeling is erg gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar ligt het op 64% terwijl dit vorig jaar nog 68% was.

De beperking op het CO2 komt steeds dichterbij. Dit veranderd veel voor zakelijke rijders die hiermee te maken hebben. Het afgelopen jaar zijn de meeste grote bedrijven (meer dan 500 medewerkers) overgestapt op een CO2-beperking. Hierdoor is het percentage van bedrijven die een CO2 beperking volgen van 6% gestegen naar 51%.

Werkgevers bepalen zelf welke merken gereden mogen worden. Toch zien we dat de vrijheid om zelf te kiezen voor een merk auto steeds toegankelijker is. Deze beperking is afgenomen van 39% naar 36%. Vooral in keuze voor een EV is het merkenaanbod flink uitgebreid.

Ook zien we een daling van zakelijke rijders die te maken hebben met een afkoopregeling. In 2021 was dit 51% en in 2022 nog maar 45%. Bij 50% van alle grote bedrijven is er sprake van een afkoopsom. Bij kleine bedrijven is dit percentage 14%.

Klanten die u voorgingen

Wanneer mogen wij uw naam hier aan toevoegen?