December 17, 2021

Verandering in autolandschap

Algemeen

Wereldwijd staat klimaatverandering centraal door de extreemhoge CO2-uitstoot. Vele landen hebben al meerdere maatregelen genomen omtrenthet reduceren van de CO2-uitstoot. Daarnaast zijn bedrijven ook steedsduurzamer gaan produceren, omdat klimaatverandering steeds belangrijker wordtonder de bevolking. Voornamelijk autofabrikanten hebben grote veranderingenmoeten aanbrengen in hun core-business. De reden hierachter is dat de vraagnaar elektrische auto’s erg snel groeit. Na de introductie van Tesla volgdevele autofabrikanten in het produceren van elektrische auto’s, onder andere hetautomerk: Audi.

In dit artikel gaan we kort dieper in op de plannen van Audiomtrent het leveren van duurzame producten. Het Duitse merk gaat vanaf 2026geen verbrandingsmotoren meer zetten in nieuwe modellen. Ze besloten om nog éénlaatste generatie verbrandingsmotor te ontwikkelen die alle andere overtreft.De reden hierachter is dat er nog steeds vraag is in de markt van verbrandingsmotors,dus valt er zeker nog winst te halen.

Wanneer ze nou echt gaan stoppen met de verbrandingsmotor wachtnog even op zich. Pas in 2033 willen zij geheel overgaan op elektrische auto’s.Tot die tijd gaan ze de generatie e-tron verder uitbreiden.

Het uiteindelijke doel van Audi is om in 2050 volledigCO2-neutraal te zijn. Dit houdt in dat het bedrijf met haar processen geeninvloed uitoefenen op de klimaatverandering, dus stoten zij geen afvalstoffenmeer uit.

Klanten die u voorgingen

Wanneer mogen wij uw naam hier aan toevoegen?