October 7, 2022

Zakelijke rijders mogelijk met problemen vanaf 2024

Algemeen

Minister Jetten (minister voor Klimaat en Energie) Heeft aangegeven in de Concept-klimaatnota 2022 dat ze mogelijk al vanaf 2024 alle nieuwe zakelijke auto’s emissie vrij wilt hebben. Echter blijkt uit een onderzoek van de VZR (Vereniging Zakelijke Rijders) dat dit grote praktische problemen met zich mee brengt.

Veel werkgevers zullen opnieuw moeten beoordelen of een elektrische leaseauto tot het secundaire arbeidspakket hoort. De kans hiervan is groot dat veel werkgevers geen leaseauto meer aanbieden maar een mobiliteitsbudget of kilometervergoeding. Van deze weggebruikers zal ongeveer 95% daarvan alsnog gebruik maken van benzine- of dieselauto. Dit resulteert weer dat het CO2 doel van deze maatregel niet gehaald wordt.

naast het feit dat werkgevers liever hebben dat je met je eigen voertuig gaat rijden moet er worden gerealiseerd dat er op dit moment een grote tekorten is aan elektrische auto’s hiervoor. Levertijden kunnen oplopen naar 12 maanden door grondstoffentekort. Daarnaast zullen er ook rap meer laadpalen moeten worden geplaatst en ook dat kent lange wachtrijen.

Kortom, Nederland is te ambitieus. 2024 is niet haalbaar om de CO2 doelen te bereiken. Toch wilt Nederland vooruit lopen op het besluit van de Europese Commisisie dat heeft besloten at alle nieuwe auto’s vanaf 2035 emissievrij moeten zijn.

De VZR gaat in Den Haag duidelijk maken dat deze voorgenomen maatregel voornamelijk nadelige gevolgen kent.

#MyFMS #fleetmanagement #trackandtrace #fiscalerittenregistratie #traileroplossing #ParkD #elektrischrijden #electric #laden

Klanten die u voorgingen

Wanneer mogen wij uw naam hier aan toevoegen?