Pilot bijtellingswet

MyFMS DEELNEMER VAN PILOT GERICHT OP EEN EERLIJKE BIJTELLINGSWETGEVING
Dit jaar vindt er een pilot plaats, waarbij onderzocht wordt of de bijtelling betaald kan worden per gereden privékilometer. Deze pilot wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van IenW door de Vereniging van Zakelijke Rijders. De pilot heeft als doel te onderzoeken of een eerlijker en betere manier voor het betalen van deze belasting mogelijk is.

Het administreren van de privékilometers wordt geregeld via een ritregistratiesysteem voorzien van een keurmerk. Hier komt MyFMS in beeld. Wij zijn als ritregistratiesysteem-leverancier onderdeel van een select gezelschap dat deze pilot mag gaan uitvoeren en dat is iets waar wij heel trots op zijn.

Het is natuurlijk ook gewoon veel eerlijker om per privékilometer te betalen in plaats van een vaste vergoeding van 22% (of lager als je een elektrische auto rijdt) van de catalogusprijs. Ook voor mensen die nu geen bijtelling betalen en dus ook geen privékilometers mogen rijden, is dit een uitkomst. Als je per kilometer betaalt en je rijdt weinig, is dit veel minder dan de huidige 22% bijtelling. Je mag en kan dan in ieder geval wel de auto gewoon privé gebruiken.

Doe mee
Wil je ons meehelpen in de pilot? De pilot is een simulatie, waarbij een situatie geschetst wordt alsof we ook een wettelijk systeem hebben voor betalen naar gebruik. We onderzoeken of met dit systeem minder autokilometers gereden gaan worden, wat natuurlijk weer goed is voor ons milieu.

Als je meedoet aan de pilot, dan laten we maandelijks zien wat je aan bijtelling zou betalen als dit per kilometer afgerekend zou worden. In de pilot krijg je een beloning als je privékilometers lager zijn dan de norm. Je kan dus concreet geld verdienen door minder te rijden. Dit is jouw kans om niet alleen bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen, maar ook aan een eerlijke afrekening van privékilometers. Bovendien help je mee aan het mogelijk maken van nieuwe wetgeving op het gebied van de bijtelling. Voor deelname geldt de voorwaarde dat je in een geel kenteken auto rijdt, nu bijtelling betaalt en de auto niet nieuw is. Doe mee en geef je op!

Bedankt! We hebben uw support aanvraag ontvangen.

icon-error
Er is iets misgegaan. Alle velden correct ingevuld?

Thank you! Your submission has been received!

icon-error
Oops! Something went wrong.

Klanten die u voorgingen

Wanneer mogen wij uw naam hier aan toevoegen?