August 10, 2020

Afkoopsom leaseauto houdt geen stand bij rechter

Algemeen

Ook de tweede door VZR ondersteunde zaak is bij de rechtbank op 15 juli gewonnen. Net zoals bij het eerste VZR arrest oordeelt de rechter dat een werkgever de afkoopsom van een leaseauto als deze voortijdig wordt ingeleverd bij de leasemaatschappij, niet zomaar aan de werknemer mag doorbelasten.

“We zien helaas dat 80% van de autoregelingen een afkoopsomclausule bevat.” vertelt Jan van Delft, voorzitter VZR. “VZR bepleit al jaren dat dit niet juist is en alleen voor uitzonderlijke gevallen bedoeld is. Als je voor je werk een auto nodig hebt en je wisselt van baan maar krijgt er nog een dikke factuur achteraan, dan is dit geen goed werkgeverschap. Het beperkt je arbeidsmobiliteit als werknemer. Vaak is de hoogte van de afkoopsom voor een werknemer ook niet controleerbaar en daarmee is dit dus ook gewoon oneerlijk.”

In de betreffende zaak heeft de werknemer een afkoopsomclausule in zijn autoregeling. Bij vertrek naar een andere werkgever belast de werkgever één op één de afkoopsom door aan werknemer met een bedrag van € 7.468,-. VZR beoordeelt dit als onredelijk en vindt de afkoopsom buitensporig. VZR berekent een reële afkoopsom van € 3.717,-. De werkgever procedeert maar wordt in het ongelijk gesteld. De rechter oordeelt dat de afkoopsom zoals door VZR berekend reëel is.

De uitspraak en motivatie van de rechtbank is zeer helder. De kantonrechter geeft aan dat werkgever verplicht is zijn werknemers goed te informeren, in dit geval expliciet schriftelijk, op welke wijze de afkoopsom wordt berekend. Werkgever diende bovendien zelf te onderhandelen over de afkoopsom met de leasemaatschappij. VZR is blij met deze uitspraak die meer duidelijkheid verschaft in de relatie tussen werkgever en leaserijder.

Jan van Delft hierover: “Wij roepen werkgevers op om de afkoopsomclausule niet langer standaard op te nemen in de autoregeling en als dit toch gebeurt, heel expliciet te zijn met de informatie-verstrekking. Werknemers raden wij aan een autoregeling voor het tekenen en in ontvangst nemen van de leaseauto écht goed te lezen. Mochten werknemers onverhoopt toch een probleem krijgen dan is dit arrest en nog een schat aan andere informatie op de site van VZR te vinden”.  

Over Vereniging Zakelijke Rijders:
Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is de belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak. Zij zet zich in voor ruim 1,3 miljoen mensen die over een leaseauto of andere auto van de zaak beschikken en voor mensen die zakelijke kilometers rijden in hun privéauto.

Klanten die u voorgingen

Wanneer mogen wij uw naam hier aan toevoegen?