April 22, 2022

auto tegenwoordig onmisbaar

Algemeen

De auto is tegenwoordig niet meer ondenkbaar of onmisbaar, we gebruiken hem nou eenmaal tegenwoordig voor alles. Het gebruik van de fiets of het OV neemt per jaar af, en de suburbanisatie neemt toe.

Door de vele weggebruikers, en steeds meer automobilisten moeten ook het wegennetwerk worden vergroot. Hieronder bestaan dus het verbreden van bestaande wegen, maar ook het aanleggen van hele nieuwe wegen. Veel mensen trekken van de stad naar omringende gebieden in de reikwijdte van die stad. De reisafstand wordt alsmaar groter.

 

Maar door de groei van de ruimtelijke spreiding heeft ook nadelige gevolgen, zo hebben fietsers en voetgangers hier last van. Kleine lokale buurtwinkels verdwijnen, en komen grote supermarkten voor in plaats. Kantoorpanden worden verplaatst naar verder gelegen gebieden maar ook scholen verspreiden zich steeds meer. De afstanden nemen voor iedereen toe, en daarom wordt de auto nu het belangrijkste voorwerp in de gehele maatschappij.

Zelfs uit onderzoek van de VZR in 2021 blijkt dat maar 4%van de ondervraagden in de regio werkt waar hij woont.


#MyFMS #weggebruikers #groei #toename #wegnetwerk #ruimtelijkegroei #suburbanisatie

Klanten die u voorgingen

Wanneer mogen wij uw naam hier aan toevoegen?