December 18, 2023

CO2-registratieverplichting vanaf 1 juli 2024

Duurzaamheid

In het klimaatakkoord van 2019 zijn er afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2-uitstoot. Een van die afspraken is dat in 2023 werkgebonden personenmobiliteit 1,5 megaton CO2 minder uitstoot. De regering wil vooral dat werkgevers bewuste keuzes gaan maken over verduurzaming van de personenmobiliteit en heeft vooralsnog enkel een verplichting tot het aanleveren van gegevens over zakelijke ritten en woon-werkverkeer opgelegd. Vanaf 1 juli 2024, dit was eerst 1 januari 2024, ben je als werkgever met 100 werknemers of meer, verplicht om deze aan te leveren.

Welke gegevens dien je aan te leveren?

Het gaat in principe om alle ritten waarvoor werknemers een financiële vergoeding krijgen of waarvoor de werknemer een voertuig of vervoersbewijs van het werk krijgt. Wat je dient te rapporteren in jaartotalen is:

  • Het aantal kilometers
  • Het gebruikte vervoersmiddel
  • Het type brandstof

Je levert in de praktijk dus geen cijfers aan over de daadwerkelijke CO2-emissies. Deze emissies worden namelijk automatisch berekend.

Voor 2024 rapporteer je over een jaar of als je gebruikmaakt van uitstel slechts over een half jaar. Alle data dien je uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar (dus voor het eerst op 30 juni 2025) aan te leveren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maakt daarvoor een digitaal platform beschikbaar.

Waarom deze maatregel?

Op dit moment is er nog geen verplichte individuele norm, maar is er slechts een collectief plafond om de CO2 reductie van 1,5 megaton te halen. Een individuele norm kan in werking treden als tijdens de evaluatie blijkt dat de CO2-emissies boven het plafond zijn uitgekomen of als er geen dalende lijn zichtbaar is. Of dit dan alleen voor zakelijke mobiliteit geldt of ook voor woon-werkmobiliteit moet nog blijken. Ook zou bij een dergelijke toekomstige norm rekening kunnen worden gehouden met verschillen die bestaan tussen sectoren en gebieden.

Wat betekent deze maatregel voor bedrijven met wagenpark?

Het ministerie wil dat werkgevers verduurzamen. Keuzevrijheid staat daarbij centraal. Je kunt zelf beoordelen welke maatregelen het beste passen. Een mogelijkheid kan zijn dat je het wagenpark (deels) vervangt met elektrische voertuigen, maar denk ook aan het stimuleren van hybride werken of het stimuleren van het gebruik van de fiets.  

MyFMS registreert alle gegevens voor CO2-registratieplicht automatisch

Naar verwachting zal deze nieuwe maatregel de administratiedruk wel verhogen. MyFMS registreert naast de afgelegde kilometers en ritten ook het vervoersmiddel (asset type) automatisch.

Klanten die u voorgingen

Wanneer mogen wij uw naam hier aan toevoegen?