January 21, 2022

De Reiskostenvergoeding gaat omhoog

Algemeen

De reiskostenvergoeding gaat omhoog!

Autorijden wordt steeds duurder, de brandstofprijzen stijgen en ook de auto’s worden duurder door het te kort aan chips bijvoorbeeld. Onderhoud is duurder, verzekeringen gaan omhoog, etc. Maar de reiskostenvergoeding staat al een hele lange tijd op 19 cent per kilometer. De Vereniging voor Zakelijke Rijders heeft lang voor een verhoging gepleit, maar het staat nu eindelijk in het coalitieakkoord van afgelopen december.

Er zijn meerdere investeringen in gepresenteerd voorduurzaamheid en infrastructuur en een stijging van de al jaren gelijk gebleven reiskostenvergoeding is daar één van. 

Er wordt 1,25 miljard euro uitgetrokken voor de achterstanden in de infrastructuur. Het bereiken van nieuwe woningen krijgen een boost van 7,5 miljard in de komende 10 jaar d.m.v. ontwikkelingen op het gebied van auto, fiets of OV. Ook staat er in het akkoord dat om het reizen naar werk betaalbaar te houden wordt door het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogt.

Op het gebied van duurzaamheid staan er ook veel dingen op de planning wat betreft mobiliteit. Zo blijft innoveren op het gebied van schone mobiliteit een groot speerpunt en wordt elektrisch vervoer nog meer gepromote. Dit gaat ook gelden voor de tweedehands markt, maar over stimulering wordt voorkomen. Wel wordt thuiswerken gestimuleerd en kan er zelfs een vergoeding van 2 euro per dag worden aangevraagd door de werknemer. Ook gaat de vrijstelling van de BPM (Belasting van personenauto’s en motorrijtuigen) voor bestelauto’s naar 0 in 2026. Het streven is nog steeds om per 2030 een compleet emissievrij aanbod van nieuwe auto’s te hebben in de showroom.

Wat wel heel verassend is, is het voornemen om in 2030 ‘Betalen naar Gebruik’ te introduceren. Motorrijtuigenbelasting blijft de basis, maar het tarief is afhankelijk van het aantal gereden kilometers. Mensen die de weg weinig gebruiken betalen ook minder dan vertegenwoordigers die 400 kilometer per dag maken bijvoorbeeld. Dit geldt voor alle soort auto’s. VZR hoopt ook hier een bijdrage te kunnen leveren en de overheid te helpen met de invoering van deze nieuwe wet.

De voorzitter van de VZR is blij met de verhoging van de reiskostenvergoeding.

“Onze lobby heeft geresulteerd in een verhoging voor ruim 4,3 miljoen werkenden die met de privéauto zakelijke kilometersmaken, zoals woon-werk. Daarnaast zijn we verheugd dat onze overheidspilot over variabele bijtelling kan gaan bijdragen aan een nieuw op te zetten systeem voor betalen naar gebruik.”

Klanten die u voorgingen

Wanneer mogen wij uw naam hier aan toevoegen?