December 10, 2021

De techniek van de elektrische auto komt uit 1835

Algemeen

U heeft natuurlijk van dit bedrijf gehoord, genaamd Tesla.Dit is één van de grootste producenten wat betreft elektrische auto’s. Velebedrijven hebben dit voorbeeld gevolgd en dit heeft ertoe geleidt dat vandaagde dag talloze auto’s op de weg op elektrische energie rijden. Maar wist u dathet idee van een elektrische auto al 200 jaar op tafel ligt? In 1835 reed ernamelijk al een elektrische auto door de straten van Groningen. Is het idee dangestolen of wisten autofabrikanten hier niks van af?

Het antwoord op die vraag is natuurlijk dat bedrijven zoalsTesla met haar eigen product de markt op gingen, maar hoe is het dan mogelijkdat we 200 jaar later pas elektrische auto’s rijden?

Hiervoor zijn meerdere redenen. Als eerst hadden mensen indie tijd weinig besteedbaar inkomen. Meeste mensen konden niet eens een normaleauto bekostigen. Hierdoor is het voor bedrijven in de tijd onlogisch om demarkt te betreden, aangezien de vraag erna praktisch nihil is.

Als we kijken naar de techniek van de elektrische auto uit1835, dan is duidelijk te zien dat de technologie in die tijd zich nog langniet op het huidige niveau bevond. De auto is namelijk erg simpel ontworpen. Hetword aangedreven door elektromagneten en er zijn geen plekken voor passagiers.De technologie had nog vele sprongen te maken en de opmars van normale auto’szorgde er mede voor dat het bleef bij die ene elektrische auto door de stratenvan Groningen.

Klanten die u voorgingen

Wanneer mogen wij uw naam hier aan toevoegen?