November 2, 2020

Kilometervergoeding te laag, VZR stelt minimale norm

Algemeen

Werknemers die een kilometervergoeding ontvangen, krijgen vaak maar € 0,19 per kilometer. Dit dekt echter bij lange na de kosten niet die een werknemer heeft voor het gebruik van de eigen auto. VZR stelt daarom een minimale norm voor een reële kilometervergoeding.

Werknemers die zakelijke kilometers met de privéauto declareren, ontvangen vaak te weinig om de kosten te kunnen betalen. De onbelaste vergoeding van € 0,19 wordt vaak gebruikt als maatstaf voor de vergoeding die een werknemer krijgt. Deze onbelaste kilometervergoeding van € 0,19 is sowieso te laag en de laatste 14 jaar niet meer geïndexeerd. VZR stelt daarom een minimale norm.

Beschikbaarheidsvergoeding
Naast de variabele kosten, het daadwerkelijke gebruik van de privéauto voor de gemaakte kilometers, houdt VZR in haar normberekening rekening met een beschikbaarheidsvergoeding. De werknemer heeft de privéauto immers beschikbaar voor zakelijke ritten en houdt hier bijvoorbeeld ook al rekening mee met de aanschaf van de auto. Deze beschikbaarheidsvergoeding bedraagt 50% van de vaste kilometerkostprijs.

Normstelling op basis van drie categorieën
VZR presenteert een heldere norm op basis van de catalogusprijs van de auto in drie categorieën. De normen en de uitleg zijn in de bijlage weergegeven. Deze norm is objectief en onafhankelijk bepaald.

“Eindelijk is er een duidelijke norm voor de kilometervergoeding” vertelt Jan van Delft, voorzitter van VZR. “We zien een toename van het aantal werknemers dat zakelijke kilometers maakt in de privéauto en we willen nu eindelijk eens een realistische vergoeding voor deze groep. Deze norm geeft zowel werkgevers als werknemers houvast.”

Op de site van VZR is de norm voor iedereen beschikbaar. VZR committeert zich aan een jaarlijkse herberekening van de norm.

Over Vereniging Zakelijke Rijders:
Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is de belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak. Zij zet zich in voor ruim 1,3 miljoen mensen die over een leaseauto of andere auto van de zaak beschikken en voor mensen die zakelijke kilometers rijden in hun privéauto.


Klanten die u voorgingen

Wanneer mogen wij uw naam hier aan toevoegen?