December 9, 2022

Kosten wagenpark verlagen

Algemeen

Het blijft een actueel onderwerp voor wagenparkbeheerders om de kosten van hun wagenpark te verlagen en hierover verantwoording af te leggen aan de directie. Er zijn directe kosten zoals afschrijving, rente, reparatie en onderhoud, banden, brandstofverbruik, belastingen en verzekeringen. Daarnaast kunnen onvoorziene kosten een grote impact hebben op het bedrijfsresultaat. In dit artikel worden enkele aandachtspunten besproken die kostenbesparend kunnen zijn, zoals preventief onderhoud, veiligheid en brandstof.

Preventief onderhoud aan je wagenpark is belangrijk voor de veiligheid van de bedrijfsauto's. Helaas krijgt dit onderhoud vaak pas de aandacht die het verdient na een ongeluk. Als wagenparkbeheerder kun je hierin een belangrijke rol spelen. Bedrijven zijn medeverantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van hun wagens. Zelfs kleine gebreken, zoals de juiste bandenspanning, een schone airconditioning en het verminderen van onnodig gewicht, kunnen helpen om kosten te besparen.

Veiligheid voor je wagenpark is een belangrijk onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Bijvoorbeeld, buitendienstmedewerkers in verschillende sectoren moeten naast hun eigen veiligheid ook rekening houden met de veiligheid van anderen op de weg. Het is moeilijk om rijgedrag te sturen, maar de positieve gevolgen hiervan zijn zeker motiverend. Veiligheid op de weg verbetert, wat leidt tot minder schades en lagere brandstof- en onderhoudskosten. Bovendien help je ook mee aan het verminderen van de uitstoot van bedrijfswagens.

Klanten die u voorgingen

Wanneer mogen wij uw naam hier aan toevoegen?